Ottův slovník naučný/Babelsberg

Údaje o textu
Titulek: Babelsberg
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 7. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Babelsberg (Babersberg), letní zámek císaře Viléma I., nyní majetek císařovny Augusty, nedaleko Postupimě, u vsi Glienicke, na pahorku při řece Havole postavený. Zámek, při němž jest velkolepý park, vystavěn v létech 1834—1849 podlé plánů Schinklových ve slohu gotickém. Připomenutý pahorek od Slovanů, kmene Stodoranů, druhdy zde usedlých, nazýván byl Boborov, Bobrova gora, kteréž jméno ukryto v nynějším názvu letohrádku. Pp.