Údaje o textu
Titulek: Baasa
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 5. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Baasa (Bésa), vojevůdce krále isráélitského Nadaba, jejž však při obléhání filištínského města Gebbethorm úkladně zavraždil a trůnu jeho sám se zmocniv asi 22 let (952—930 před Kr.) bídně vládl nad říší Isráélitskou. Utkal se válkou s júdským králem Asou, jenž jej pomocí syrského krále Benhadada porazil. Jrk.