Ottův slovník naučný/Bílé

Údaje o textu
Titulek: Bílé
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. s. 53. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bílé: 1) B. (něm. Bielai), ves v Čechách, hejtm. Broumov, okres a bývalé dom. Police (4 km jihových., fara a pošta Machov; 77 d., 545 čes., 15 něm. obyv. (1880). — 2) B. viz Bělá 11).