Ottův slovník naučný/Bákárgandž

Údaje o textu
Titulek: Bákárgandž
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 113. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bákárgandž, okres ve Vých. Indii, v Bengalu, v jižní části oddělení Dakky. Má na 9447 km2 1,900.889 obyv. (1881), a to 1,267.694 muhamm., 624.597 hindů, 3717 křesťanů, 4797 buddhistů (hlavně Maghů) a j. Jest to plochá krajina zemědělská v jižní části delty Gangy-Brahmaputru, s mnohými rozsáhlými močály zv. džhíl. Jižní kraj okresu leží v Sandarbanech. Řeky a stoky jsou splavné po celý rok podléhajíce přílivu a odlivu; v době dešťů bývá velká čásť země pod vodou, avšak nebezpečnější záplavy bývají způsobeny vysokými vlnami v době cyklonů, jako r. 1812, 1825, 1852, 1855, 1867, 1869, 1870, 1876, kdy tisíce lidí bylo odplaveno. V Sandarbanech jest mnoho divoké zvěře, v řekách mnoho ryb a krokodilů. Pěstuje se hlavně rýže, jež třikráte se sklízí, pak semeno hořčicové a lněné, luštěniny, betlová a kokosová palma, cukrová třtina, šafrán a betlový pepř (pán); juta v severu. Vyrábí se hliněné zboží, hrubé látky, melassa a jemné rohože. Hlav. městem jest Barisál. Fl.