Údaje o textu
Titulek: Azymon
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1139. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Azymon (řec.), nekvašený chléb, jejž židé požívají o velkonocích (hebr. macos) a západní křesťané při svátosti oltářní.