Ottův slovník naučný/Astrocaryum

Údaje o textu
Titulek: Astrocaryum
Autor: Josef Dědeček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 926. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Astrocaryum C. W. G. Mey., hvězdora (Sternnuss) rod palem z trib. Coccoineí, květů jednodomých ve společném květenství, obejmutém jedním, skoro dřevnatým a velmi trvanlivým toulem. Prašné květy sedavé, ku konci větví rozložené, mají 3 přiostřené lístky kališní a 3 spolu srostlé, podlouhlokopinaté, mázdřité nebo dužnaté plátky korunní, proti nimž vždy po dvou leží 6 tyčinek. Plodné květy, jednotlivě pod prašnými umístěné, jsou buď sedavé nebo na krátké, rozšířené stopce vztyčené. Jejich kalich i koruna jsou baňkovité, tato dužnatá. Trojpouzdrý vaječník s 3ramennou bliznou, v kypré, lepkavé těleso splývající, má pouze 1 pouzdro plodné, jednosemenné. Peckovice vláknatá, ovální, s peckou tvrdou, jednosemennou, na konci třemi hvězdovitě rozloženými děrami znamenanou (odkudž jméno rostliny). Bílek semene rohovitý, dutý, se zárodkem v rovině jedné z oněch děr uloženým. A. čítá as 15 druhů, v Brazilii a v sousedstvu domácích, dílem nízko-, dílem vysoko- a štíhlokmenných, černými, dlouhými bodlinami ozbrojených. Listy na 3 m dlouhé jsou zpeřené, s lístky čárkovitými, sblíženými, velmi dlouhými, na žilách též ostnitými. Také toulce a květenství jsou bodlinaté. A. roste hlavně na vlhkých, bažinatých místech. Druhy: Avulgare Mart., tak zvané tucum; A. Tucuma Mart., AMurumurú Mart., AAyri Mart. a v. j. prospívají domorodcům buď vláknem (na sítě, provazy i tkaniny), buď tvrdým dřevem a peckami ořechů na různé řezbářské a soustružnické zboží, nebo i ovocem. Jsou to vůbec stromy přiměřeně vysoké, proti Aacaule Mart., jež jest skoro beze kmene. Děd.