Ottův slovník naučný/Astralit

Údaje o textu
Titulek: Astralit
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 925. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Astralit jest sklovina aventurinu podobná, kteráž vyniká dichroistickým kmitem temně červeným a zelenavě modravým, kterýž způsoben jest krystalky jakési sloučeniny mědičnaté, a kterýž zvláště vyniká po broušení a leštění. A. skládá se z kyseliny křemičité, borové, kysličníku olovnatého, natronu (někdy vápna), pak okují mědnatých a železnatých. Předpisy ku přípravě a-u podal Pettenkofer. Rn.