Ottův slovník naučný/Astrální duchové

Údaje o textu
Titulek: Astrální duchové
Autor: Klement Borový
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 925. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Astrální duchové č. duchové hvězdoví. Na základě buddhistické nauky o stěhování duší, jakož i názorů z fetišismu plynoucích, vznikl jak v starověkosti u ctitelů těles nebeských, tak i v době křesťanství názor, že duchové zemřelých, dobrých nebo zlých, mimo to pak i duchové padlých andělů mezi nebem, zemí a peklem se vznášejíce na hvězdách přebývají, odkudž rozmanitým způsobem na lidi na zemi žijící působiti mohou. Názoru toho přidržely se hlavně různé sekty gnostikův a manicheovcův učíce mimo jiné, že Kristus odešed se země této přebývá ve slunci aneb měsíci. BVý.