Ottův slovník naučný/Assignatio liberti

Údaje o textu
Titulek: Assignatio liberti
Autor: František Preissler
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 907. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Assignatio liberti. Dle římského práva přechází patronátní právo nad propuštěncem (libertus) na dítky patronovy. Avšak patron může své patronátní právo výlučně přiděliti některému svému dítku. Přidělení toto nazývá se a. l. Pr.