Ottův slovník naučný/Assessor

Údaje o textu
Titulek: Assessor
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 905. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Assessor (lat.), přísedící, byl v Rakousku dle organisace soudní z 26. čna 1849 úředník soudní, přidělený zemskému nebo okresnímu soudu I. třídy, jehož funkce v podstatě ničím se nelišila od úřadu nynějšího adjunkta soudu zemského. A-oři požívali platu 800–1200 zl. v. m. jsouce v IX. a X. třídě hodnosti. V Německu jest assessura u soudu druhý stupeň hodnosti úřednické, kteréž mohou nabyti referendáři vykonavše druhou (assesorskou) zkoušku, k níž lze se přihlásiti po čtyřleté praxi. Zkouška tato podobá se naší praktické zkoušce soudcovské. – A. v Polsku v. Assessorský soud. Kr.