Ottův slovník naučný/Asmodéus

Údaje o textu
Titulek: Asmodéus
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 884. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Asmodeus

Asmodéus (Asmodí), jméno démona vyskytující se v knize Tobiášově a v pozdější židovské literatuře. V knize Tobiášově dí se o něm, že zabil 7 mužů, s nimiž Sara, dcera Ragnelova, byla zasnoubena. V talmúdu báječně líčí se jako dobrodružný smilník a jako král všech démonů, jehož se Šalomoun zmocnil, který však odstraniv na nějaký čas tohoto, místo něho prý panoval. Jrk.