Ottův slovník naučný/Ascendent

Údaje o textu
Titulek: Ascendent
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 829. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ascendent (z lat.), příbuzný v pokolení vzestupujícím, předek (otec, děd, praděd atd.); kdežto descendent znamená příbuzného v pokolení sestupujícím (potomka, syna, vnuka, pravnuka atd). Rak. ob. obč. zák. (§. 43.) označuje a-y významem »rodiče«, kdežto descendenty zahrnuje slovem »děti«. Kr.