Ottův slovník naučný/Arbitrio

Údaje o textu
Titulek: Arbitrio
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 604. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Arbitrio (italsky), libovůle, libost; v hudbě: a suo a., dle libosti, dle vlastního uznání, tolik co ad libitum (v. t.).