Ottův slovník naučný/Aquaedukt

Údaje o textu
Titulek: Aquaedukt
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 556. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aquaedukt (z lat.), u Římanů vodovod vůbec (viz Vodovody); v novodobém stavitelství zvláště visuté částí vodovodů gravitačních (viz Mosty).