Ottův slovník naučný/Apronianum senatus consultum

Údaje o textu
Titulek: Apronianum senatus consultum
Autor: Josef Čermák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 549. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Apronianum senatus consultum pochází buď z r. 117 nebo 121 po Kr. Usnesení to důležito jest pro dějiny právní způsobilosti osob právnických. Bylať jím uznána způsobilost obcí městských jednak k nabývání z instituce fideikommissární kýmkoliv ustanovené, jednak ku posloupnosti dědické, pokud šlo o pozůstalost propuštěnců (libertinů) příslušné obce. Fr. 36 Dig. 36, 1 a Ulp. Frag. 22, 5. Čk.