Ottův slovník naučný/Apices iuris

Údaje o textu
Titulek: Apices iuris
Autor: Josef Čermák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 511. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Apices iuris (lat.), ostří práva. Slovem tím, zejména ve větě de apicibus iuris disputare (srov. 29, §. 4 Dig. XVII, 1) rozumí se posuzování právních otázek přísně dle písmene zákona nebo provedení určité zásady právní do krajnosti, bez ohledu na požadavky spravedlnosti, mravu a pod. Protivou toho jest souditi ex fide bona, ex aequo et bono, to jest se slušným uvážením veškerých okolností. Čk.