Ottův slovník naučný/Anacharsis

Údaje o textu
Titulek: Anacharsis
Autor: František Drtina
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 231–232. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Anacharsis ze Skythie

Anacharsis (Ἀνάχαρσις), polomythická osobnost starověku řeckého. Od mnohých čítán bývá mezi sedm mudrců. Pocházel dle pověsti ze Skythie jsa syn Gnurův a bratr skythského krále Kaduidy. Matka jeho však byla Hellénka. Za mládí již jazyku řeckému se naučiv, odešel do Athén, kde jsa důvěrným svazkem přátelským spojen se Solónem, osvojil si úplně vzdělanost řeckou. Jaké vážnosti v Athénách se těšil, toho důkazem jest, že zasvěcen byl do tajemství eleusinských, ač byl cizinec. Teprve po smrti Solónově vrátil se do vlasti své a snažil se tam zaváděti vzdělanost řeckou. Tu však narážel na tuhý odpor svých krajanův a z řevnivosti, že cizí zavádí mrav, od vlastního bratra při lovu byl zastřelen. Připisovány jsou mu básně, v nichž vybízel spoluobčany své k životu střídmému, prostému a mravnému. Již za starověku kolovalo množství A–iových průpovědí a vtipných výroků, směřujících zvláště proti opilosti a zhýralému přepychu (viz Diog. Laër. I–8), jež za nové doby sebral Mullach (Fragmenta phil. graec. I., str. 232.–234.). Dna.