Ottův slovník naučný/Amotae res

Údaje o textu
Titulek: Amotae res
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 192. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Amotae res (lat.), věci odcizené, nazývaly se v právu římském ve smyslu technickém předměty, které vzal manžel manželu hledě k nastávajícímu rozvodu. K ochraně poškozeného sloužila zvláštní žaloba soukromá, actio rerum amotarum (nikoli však žaloba z krádeže, condictio furtiva); dále mohl manžel věci nebo věno škůdcovo za sebou zadržeti (retentio propter res amotas). Kr.