Ottův slovník naučný/Ambitus (římské právo)

Údaje o textu
Titulek: Ambitus (římské právo)
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 85. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ambitus: 1. V řím. právu prostora mezi jednotlivými staveními, XII. deskami stanovená, kteráž obnášela původně 2½, později 15 řím. stop. – 2. Vkoupení se v úřad, zločin vetření se v úřad dary neb podobnými prostředky nezákonnými. Kr.