Ottův slovník naučný/Amadé

Údaje o textu
Titulek: Amadé
Autor: František Brábek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 59. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Amadé de Várkony, šlechtický rod v Uhrách, jehož členové již v XIV. st. se připomínají. Mikuláš A. byl 1316—25 chorvatským bánem, Štěpán (1485—1540) zemským sudím a kapitánem budínským; Lenard III. (1589—1647) byl vicepalatinem, pokladníkem korunních statkův a kommissařem při uzavírání míru s Turky; Tadeáš (1724—1807) byl roku 1782 povýšen do dědičného stavu hraběcího. Jeho vnuk, hrabě Tadeáš, byl král. komořím a předsedou soudní tabule distriktu zadunajského; zemřel 1825. Jeho syn, hrabě Antonín, jehož syny hraběcí větev rodu tohoto vymřela, byl septemvirem, tajným radou a později záhřebským vrchním županem. Byl slaveným řečníkem latinským a zemřel r. 1845. — Z této rodiny pocházel též baron Ladislav A. de Várkony, vynikající lyrický básník maďarský, nar. 1703. Sloužil s počátku ve vojště, r. 1750 byl jmenován radou při dvorní komoře, v kterémž úřadě setrval až do své smrti r. 1764. V jeho básních lyrických, z nichž některé posud se udržely v lidu, dosáhla vrcholku maďarská lyrická poesie minulého století. Básně jeho vynikají živostí, ohněm a krásou jazyka; verše nejsou sice veskrz správné, ale lahodné a zpěvné. Básně jeho, kteréž v opisech velikého došly rozšíření, vydal tiskem teprv r. 1836 v Pešti hr. Tadeáš A. pod názvem »Várkonyi báró A. László versei«. Bbk.