Ottův slovník naučný/Alvár

Údaje o textu
Titulek: Alvár
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 29. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alvár: 1) Domácí stát v Rádžputáně, jižně od Delhi a sev.-záp. od Agry. Prostora 7829 km2 s 682.926 obyv. (1881), a to hindy 526.115, muham. 151727, křesťany 90 a džajny 4994. Větší část provozuje rolnictví; hlavní kmen jsou Meové, prabydlitelé, kteří nyní jsou muhammedáni dle jména, ač vedlé toho mají mnoho bohův a zvyků hindských. Jest to krajina dosti hornatá, jíž probíhají výběžky pohoří Aravalli, dosahující výše 731 m n. m. a poskytující různé horniny a nerosty, mezi nimiž mramor, břidlici, pískovce a jiné. Státem projíždí železnice z Džajpúru do Delhi. 55 % půdy státu se vzdělává, polovice umělým zavodňováním; hlavně pěstuje se proso, ječmen, vikev, bavlna, kukuřice, pšenice, luštěniny, olejová semena, tabák, cukrová třtina a opium. Výroby: železo (asi 700 tun ročně), měď, papír, sklo. Dovoz: cukr, sůl a kusové zboží. —

2) A., město státu t. jména; má 49.867 obyv. (1881), a to 37.100 hindů, 12.680 muham. a 87 jiných. Město obehnáno jest náspy a příkopy. Asi 305 m nad městem vypíná se pevnost, v níž nalézá se starý palác vedlé jiných stavení. Ve městě jest také 5 chrámů džajnských, rádžův palác. Asi 14 km jihozáp. od města jest jez. Siliserh, jehož voda se vede do A-u; chová mnoho ryb, a v okolí jest mnoho zvěře. — V předměstích jest sídlo politického úředníka, krásný rybník a znamenité vězení. Fl.