Ottův slovník naučný/Altranstädt

Údaje o textu
Titulek: Altranstädt
Autor: Vavřinec Josef Dušek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 23. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Altranstädtská konvence

Altranstädt, ves v pruském Sasku, ve vládním okr. a kraji meziborském, 12 km jihových. od Meziboru s 500 obyv., památná mírem zde uzavřeným dne 24. září 1706 mezi Karlem XII., králem švédským a Augustem II. saským, králem polským. Výminky míru toho byly: August II. zřekl se pro sebe i pro své potomky na vždy trůnu polského a velkokn. Litevského ve prospěch Stanisl. Leszczyńského podržev toliko titul královský; zavázal se, že vrátí Polsku archiv a regalie, převezené do Saska, že propustí ze zajetí kraleviče Jakuba a Konstantina Sobieské a vydá králi Karlu zajaté a uprchlíky švédské, mezi nimiž byl i Jan Reinhold Patkul, vyslanec Petra I., jejž dal potom král švédský umučiti kolem; dále zavázal se očistiti od vojska saského království Polské a vydati všecky pevnosti Stanislavu Leszczyńskému; přetrhnouti spolek s Ruskem a kdyby vystoupilo proti tomu míru, spojiti válečnou moc se Švédském a Polskem proti němu; konečně ustanoveno, že řády lutheranské v Sasku mají míti úplnou volnost. — Platnost tohoto míru August II. popíral po porážce Karla XII. u Poltavy a dal oba plnomocníky uvězniti, poněvadž prý přestoupili instrukce a moc jim udělenou. Dne 31. srpna 1707 uzavřena v A-u smlouva, kterouž císař Josef povolil Švédům některé výhody pro jejich území v říši německé a obyvatelstvu slezskému propůjčil svobodu náboženskou a restituci církevního majetku na základě míru vestfálského. — Srovn. Rambaud, Gesch. Russl.; Kostomarov, Russk. ist. II. ; Böttiger, Gesch. der Kurfürsten und Könige von Sachsen; Goll, Der Vertrag von Alt-Ranstädt, Praha 1879, Abhandl. d. königl. böhm. Gesellsch. d. Wiss. X. sv. Dšk.