Ottův slovník naučný/Althann

Údaje o textu
Titulek: Althann
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 18. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Althannové

Althann, rod hrabat říšských, také v Čechách usedlý, jenž za nejstaršího předka svého pokládá hraběte Baba z Thannu a Winterstetten († 919). Potomek jeho Dietmar z Thannu († 1233) účastnil se tažení křižáckého, byl r. 1216 od vévody Leopolda na rytíře pasován a všeobecně znám jménem „der alte Thann“, které se pak stalo jménem rodovým. Do stavu svob. pánů povýšen rod ten r. 1574, a jedna větev jeho r. 1608 do stavu říšských hrabat; potvrzení stavu hraběcího pro rakouské země, do nichž A-ové přišli již v XV. st., dáno v Praze 18. června 1610. R. 1714 udělena hrabatům z A-u hodnost dědičných číšníků říšských, r. 1824 úřad nejvyššího kraječe v zemích dědičných, soudce nad zápasy a štítonoše v obojích Rakousích. Hrabě Michal Adolf (1636) přestoupil k církvi katolické a zavázal k trvalé upomínce na tu událost všecky mužské potomky své ku přijetí jména Michal a ženské ku přijetí jména Marie. R. 1854 stali se držitelé svěřenství Mittelwalde, Schönfeldu a Wölfelsdorfu v Kladsku dědičnými členy král. pruské panské sněmovny. — V Čechách usadil se nejprve Krištof A., vnuk jeho Michal Ferd. hr. A. koupil r. 1647 panství Králíky a ustanovil je 1659 za svěřenství rodinné; ke svěřenství tomu připojil hr. Michal Jan A. také Svojšice, jež koupil r. 1738. Svěřenstvím svojšicko-králickým vládne od r. 1881 hr. Michal Robert z A-u. (* r. 1853). Ve znaku (vyobr. č. 177.) mají A-ové v červeném poli stříbrné břevno příční, na němž černé písmě A. Klenot je zelená jedle.