Ottův slovník naučný/Althaimenés

Údaje o textu
Titulek: Althaimenés
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 18. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Althaimenes
Související články ve Wikipedii:
Althaimenes (slovensky)

Althaimenés (Ἀλθαιμένης), v myth. řec. syn krétského krále Katrea. Ježto Katreovi dostalo se věštby, že zemře rukou vlastního dítěte svého, A. nechtěje býti vrahem otcovým odešel na ostrov Rhodos. Než po létech Katreus opět ho vyhledal hodlaje mu pro pokročilý věk postoupiti vládu; vystoupiv však na zemi a přikvapivšími pastýři ostrova pokládán jsa za náčelníka čety lupičské padl nepoznán rukou A-novou. Tento seznav potom osudný svůj omyl na vlastní modlitbu svou pohlcen byl zemí. Rhodští vzývali ho pak jako héróa. Preller (Griech. Mythol.) přikládaje báji jádro historické shledává v ní mythický výraz někdejšího zápasu, v němž původní foinickokarské obyvatelstvo ostrovů Kréty a Rhoda (zastoupené v báji Katreem) podlehlo posléze návalu živlu hellénského (jehožto myth. zástupcem jest A.). Dnl.