Ottův slovník naučný/Altenberger

Údaje o textu
Titulek: Altenberger
Autor: Jaromír Čelakovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 12. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Altenberger Tomáš, zv. též Literatus († 1491), učený Sasík sedmihradský, který stud. na univers. vídeňské, od r. 1470 byl purkmistrem sibiňským a za kr. Vladislava Jagiełł. též tamějším soudcem a komorníkem královým. Jeho jménem označuje se vzácný právní kodex chovaný na radnici města Sibíně, jenž obsahuje staré texty Švábského zrcadla, Magdeburské wikpildy a práva Jihlavského. Posud mělo se za to, že rukopis ten pochází z roku 1481 a že v něm obsažena je nějaká kompilace práva Norimberského; avšak prof. Gustav Lindner (ve spise Codex Altenberger v Kološi 1885 a v Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Germ. Abth. 1885 str. 86 a násl.) ukázal, že písmo rukopisu spadá do XIV. století, nejpozději do r. 1453 a že Norimberským právem nazývá se v něm právo zemské Švábského zrcadla. Kodexu A-ova užívalo se na sibíňském vyšším soudě saských kolonistů až do XVI. století jako právního pramene. JČ.