Ottův slovník naučný/Altdorfer

Údaje o textu
Titulek: Altdorfer
Autor: Karel Chytil
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 11. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Albrecht Altdorfer

Altdorfer Albrecht, německý malíř, rytec a stavitel (* kolem 1480 — † 1538). Kde se narodil, není známo; r. 1505 přistěhoval se z Amberku do Řezna, kdež se pak trvale usadil a tou měrou byl ctěn, že r. 1526 zvolen do užší rady městské a za městského stavitele, kteréžto úřady spravoval až do smrti. V l. 1529—1530 provedeno jeho řízením důkladnější opevnění Řezna pro nebezpečí od Turků hrozící. Již r. 1527 stavěl městské masné krámy dosud zachované a r. 1535 nepochybně též tržní věž (Markthurm), Jako stavitel a malíř jest A. z předních zástupců německé renaissance. V malířském umění jest úplně pod vlivem Dürerovým, ač není známo, že by byl jeho přímým žákem. Komposicí, formami, zvláště hranatostí postav a oděvu řadí se A. ke stoupencům jeho, nad něž vyniká barvitostí; má více než jiní smyslu pro kolorit, pro osvětlení, a proto asi také více libuje si v mědirytectví než ve dřevořezbě. Kolorit jeho jest živý, šťavnatý, často fantastický a bizarrní, podobně jako jeho komposice. Svůj smysl pro barvu osvědčuje jmenovitě v krajinové části svých obrazů, v nichž jeví cit pro celkovou náladu, ač mnohdy dost bizarrní, ale zároveň lásku při provádění detailu v předních partiích. Fantastičnost komposice i koloritu působí v menších jeho obrázcích často humorem neodolatelným, jako na př. v obraze musea berlínského, znázorňujícím něm. přísloví Chudoba sedí na vlečce pýchy. Fantastickým pojetím a pilným provedením vyniká nejslavnější jeho dílo Bitva Alexandra Vel. s Dariem, malovaná r. 1529 na objednání Viléma IV. bavorského a chovaná v mnichovské pinakotéce. Obrazy A-ovy nejsou četné; nejstarší datovaný obraz jest Kristus na kříži v Norimberce z r. 1506, pak Vidění sv. Františka a Dominika z r. 1507 v museu berlínském. K hlavním jeho pracím patří ještě Madonna v glorii andělské v mnichov. pinakotéce a velký oltář z r. 1517 s Ukřižováním Krista v galerii augšpurské. V mědirytectví patří A. k tak zv. drobným mistrům; rydlem nevládne příliš mistrně, jsa poněkud tvrdý a hranatý. Přednosti jeho vystupují v rytí krajin, architektur a nářadí. V architektuře zachovává ještě gotické formy, často zpotvořené a smíšené se živly renaissančními; v nádobách a nářadích určených za předlohy pro umělecký průmysl převládá již renaissance, ovšem tu a tam s gotickými reminiscencemi. Volně a originálně počíná si A. i v rytectví při zobrazování krajin. V jeho dřevořezbách první místo má serie čtyřiceti výjevů znázorňujících Pád a vykoupení. Kresby a náčrtky A-ovy jsou velmi vzácny. Chl.