Ottův slovník naučný/Alpské pastviny

Údaje o textu
Titulek: Alpské pastviny
Autor: Vilém Teklý
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 953–954. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alpské pastviny zovou se travnaté pozemky, jejichž tráva buďto se požíná nebo pastvou zužitkuje. Dle své polohy dělí se a. p. na přední, střední a vysoké. Přední sahají až do výše 1000 m a poskytují na jaře první a na podzim poslední pastvu dobytku užitkovému. Letní tráva požíná se a senem získaným krmí se v zimě dobytek. Střední dosahují výše 1000 až 2000 m a poskytují pasoucímu se dobytku hojnost pastvy v době letní (od konce června až do počátku září). Vysoké, jež leží výše 2000 m, slouží hlavně k pastvě ovcím a kozám. Pastva trvá na předních pastvinách 110 až 121, na středních 80 až 103 a na vysokých 70 až 82 dní. Tý.