Ottův slovník naučný/Allusio

Údaje o textu
Titulek: Allusio
Autor: Josef Hanuš
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 929. Dostupné online
Licence: PD old 70

Allusio (z lat.), narážka, jest vlastně skrácené přirovnání, v němž předmět přirovnaný vynechán a vysloveno pouze podobenství jeho, vzaté z historické skutečnosti (osoba, místo, událost, obyčej a j.), na př. přešel Rubikon (učinil rozhodný krok), Tempe (krásné údolí). Nemístná jest a., žádá-li porozumění její značné učenosti, na př. narážky ve střední i novější poesii na mythologii antickou. Hš.