Ottův slovník naučný/Allocheiria

Údaje o textu
Titulek: Allocheiria
Autor: Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 926. Dostupné online
Licence: PD old 70

Allocheiria (z řec.), zvláštní zjev, jenž vyskytá se v hysterii a při tabes a jeví se tím, že, podráždíme-li určité místo na pravé ruce, nemocný udává, že podráždění cítil na témž místě v levo a naopak. Hammond vysvětluje zjev tento změnou zadního rohu míchy na straně podrážděné; popud sem vniklý se nečije a pokračuje kommissurou šedou v zadní roh strany druhé, kdež se uvědomí. Peč.