Ottův slovník naučný/Alligator

Údaje o textu
Titulek: Alligator
Autor: František Bayer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 920–921. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kajman černý
Související články ve Wikipedii:
Aligátor severoamerický, Kajman brýlový
Č. 167. Alligator či kajman štikohlavý (Aligator mississippiensis Daud.).
Č. 168. Alligator či kajman brejlový (Alligator sclerops Schneid.).

Alligator neboli kajman (viz vyobr. č. 167. a 168.), rod krokodilů (řádu Crocodilina), jehož osm druhů žije v řekách, jezerech a bažinách tropické Ameriky již od dolního proudu Mississippi na jih. Od příbuzných krokodilů (r. Crocodilus) a gavialů (r. Gavialis) tím se kajmani liší, že mají v mezičelistí dvé jamek pro dva přední zuby čelisti dolejší a v hořejší čelisti po hluboké jámě pro silný čtvrtý zub dolejší; tlama bývá ozbrojena až 84 statnými zuby. Největším všech druhů jest kajman černý (A. niger, Spix), přebývající ohromným počtem v severní polovině jižní Ameriky, zdélí až 6 m, nejmenším pak kajman hranatý (A. trigonatus, Schneid.), taktéž z Ameriky jižní, jenž dorůstá délky nanejvýše 1,4 m. V severní Americe nejznámějším druhem jest kajman štikohlavý (A. mississippiensis, Daud., viz vyobr. č. 167.) barvy nahoře temně olivové s načernalými skvrnami a vezpod nažloutlé, jejž loví pro kůži na střevíce a sedla, pak pro tuk, jímž stroje se mažou. V již. Americe zase Indiáni zabíjejí pro bílé a chutne prý maso a pro čtvero vonných pižmových žlaz kajmana brejlového neboli žakaré (A. sclerops, Schneid.), šedozeleného, načernalými pruhy příčnými zdobeného a vezpod žlutozeleného. Druhové jméno své má po vyniklé, kostěné příčce mezi oběma očima, brejlím trochu podobné. A-oři požírají živočichy, kterékoli pohltiti dovedou; jsouce po většině bojácni, člověku se vyhýbají téměř všickni a jen starší, udatnější nebo podrážděný kajman druhu většího se naň někdy oboří. Bay.