Ottův slovník naučný/Allan-majo

Údaje o textu
Titulek: Allan-majo
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 906. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Allan-majo, město v okr. Thajetu v Barmě, na l. bř. ř. Iravady, jest dosti důležité místo pro vývozní obchod na východ, má 5825 obyv. (1881), a to 5403 buddhistů, 144 muham., 89 hindů, 189 křesťanů. Fl.