Ottův slovník naučný/Alla breve

Údaje o textu
Titulek: Alla breve
Autor: Emanuel Chvála
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 903. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Alla breve

Alla breve (ital., krátce, též alla capella), značí v hudbě jednoduchý rovný takt (2/2 G-clef.svgMusic-cuttime.svg) jehož dva díly, thesis a arsis, tvoří půlové noty (𝅗𝅥); na každou z těchto připadá při taktování jeden ráz. Rovná se tedy takt a. b. taktu dvoučtvrtnímu, jehož každá čtvrť nahrazena jest půlovou notou; tato půlová nota taktu a. b. má však totéž trvání, jaké by ve stejném pohybu měla čtvrťová nota v taktu dvoučtvrtním. Ve velkém taktu (2/1 Meyers b3 s0709 b3.pngMeyers b3 s0709 b3.png) a. b. tvoří thesis a arsis noty celé (𝅝), připadají v něm tedy dvě půlové noty na jeden ráz. Chv.