Ottův slovník naučný/Allúr

Údaje o textu
Titulek: Allúr
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 929. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Allúr: 1) Město v Indii, v okrese nellorském, v madraském presidentství; obyv. (1881) 5190, hlavně pěstovatelé rýže; zavodňování děje se ze tří rybníků. — 2) A., vesnice a přístav v témž okrese; ob. (1881) 6267, z nichž asi 30 % náleží obchodní kastě Kamattů; vývoz obilí a olejových semen. Fl.