Ottův slovník naučný/Alkathoé

Údaje o textu
Titulek: Alkathoé
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 887. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alkathoé (Ἀλκαθόη), též Alkithoé (Ἀλκιθόη), at. Alcithoë, dcera Minya, krále orchomenského; básník Ovidius vypravuje o ní a sestrách jejích, že odepřevše kdysi účastenství svého při slavnosti boha Dionysa a oddavše se raději práci při přeslici a stavu, z vůle rozhněvaného boha sešílely a proměněny na to v netopýry. Dnl.