Ottův slovník naučný/Alguacil

Údaje o textu
Titulek: Alguacil
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 587–587. Dostupné online
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Alguacil

Alguacil, špan., z arab. al-vazír (jak nasvědčují tomu vedlejší tvary španělsko-portug. alvazil, alvazir a j.), tolik co vezír, ne však ve smysle člena rady státní jako v orientu, nýbrž jako pouhý titul, jehož se od Omajjovců španělských hojně dostávalo guvernérům měst a jiným osobám, tak že v XI. stol. a. zval se guvernér města nebo distriktu, který ovšem i moc soudní vykonával; od stol. XII. jest to titul soudcův, a sice jak soudce z lidu, tak soudců vládních. I společnosti a řády některé měly své a-y. Moderní Španělové zvou tak člena justice vůbec, rozeznávajíce alquaciles mayores (větší úředníky) a alquaciles menores neb ordinarios (menší), vykonavatele (sluhy úřední, policisty). V poslednějším významu mají i býčí závody své a-y, jízdné četníky ve starém kroji. Dk.