Ottův slovník naučný/Algorithmus

Údaje o textu
Titulek: Algorithmus
Autor: Hynek Soldát
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 587. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Algoritmus

Algorithmus (algorismus) znamená pravidlo nebo způsob početní. Slovo toto různě vykládané jest jenom transskripce jména proslulého arabského mathematika al-Chovárizmího. Z nejdůležitějších spisů jeho jest kniha O umění počtářském. Knihy té, jež pokládána za ztracenu, nalezen roku 1857 v bibliotéce cambridgeské středověký latinský překlad. Začíná slovy: »Promluvil Algoritmi« a vydán jest tiskem s titulem »Algoritmi de numero Indorum«. Algoritmi jest patrně al-Chovárizmí. Však během času pokládáno slovo to za latinský genitiv a dáván mu význam umění počtářského a »liber algorismi« zaveden jako název pro knihy početní. Tak přešlo jméno osoby na věc, s níž osoba ta pilně se zanášela. St.