Údaje o textu
Titulek: Alexii
Autor: Renata Tyršová
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 829–830. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alexii Ondřej, stavitel a sochař dalmatský, * v stol. XV. v Drači z rodičů slovanských, † ve Splitu kolem 1504. Ze známých staveb jeho vynikají kaple sv. Kateřiny ve Splitu (po r. 1448), kaple a snad i gotické baptisterium v městě Rabu, baptisterium v Trogiru (dok. 1467), kdež také práce sochařské od něho pocházejí. Spolu s mistrem Mikulášem z Florencie zbudoval a vyzdobil kapli sv. Jana v dómu trogirském, ryzou stavbu renaissanční, jež náleží k nejkrásnějším památkám tehdejší architektury dalmatské. Tá.