Ottův slovník naučný/Alexandrovo zrcadlo

Údaje o textu
Titulek: Alexandrovo zrcadlo
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 825. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alexandrovo zrcadlo (Áinei Iskender), jeden ze 7 říšských klenotů krále Šalamouna, pro který staří králové perští podnikli četná tažení do pohoří Káf a mnohých dobrodružství s démony zakusili, než se ho zmocnili. Ukazovalo svému pánu všecka tajemství nebe a země a odkrývalo mu plány protivníků jeho, jež mohl pak on snadno překaziti. Alexander spatřil je poprvé v ruce Dareiově, když proti němu s vojskem vytáhl, i spatřil v něm celý stav Dareiův, tak že všecky jeho lsti a záměry z něho vyčetl a pak lehce zmařil. Ihned zatoužil po tom, aby se jím mohl říditi. To podařilo se mu, když Dareia překonal. Aby pak zrcadlo to i jemu v jeho vlasti služby podobné mohlo dělati, dal je na radu mudrců na násadu nasaditi a tak položiti, by všech sedm pásů země v něm se obrazilo, Od té doby zváno zrcadlo to, jež hraje v poesii orientální úlohu důležitou, A-vým z-lem. Dk.