Ottův slovník naučný/Alektryonomachie

Údaje o textu
Titulek: Alektryonomachie
Autor: Vojtěch Hanačík
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 768. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alektryonomachie (řec.), zápasy kohoutí, které byly v Řecku a zvláště v Athénách velmi oblíbenou zábavou a pokládány za podobný sport jako v Anglii. Taktéž zápasy křepelek byly vášnivě, ne-li vášnivěji pěstovány než kohoutí, tak že ortygomanie (ὄρτυξ, křepelka) byla velmi rozšířena. Byli lidé, kteří se zabývali výlučně chytáním, krocením a cvičením křepelek; zváni ὀρτυγοθῆραι a ὀρτυγοτρόφοι a ošetřovali křepelky i kohouty s velikou pečlivostí. V Athénách zápasy kohoutí byly institucí státem udržovanou jsouce po válkách perských podlé zákona konány každý rok jeden den veřejně v divadle a dospělá mládež byla zavázána jim se dívati, snad aby statečnost tím se povzbudila. Hčk.