Ottův slovník naučný/Aleksovice

Údaje o textu
Titulek: Aleksovice
Autor: Ignác Tkáč
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 768. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Alexovice

Aleksovice, městys, vsi a osada na Moravě: 1) A. Velké (Gross-Olkowitz), městys při potoce Hostěhradském, 1065 obyv. něm. (1880), hjt. Znojmo (okolí), okr. Znojmo, fara, dvoutř. šk. něm.; pošta Lechovice. A. připomínají se již r. 1220. – 2) A. Malé (Aleksovičky, Klein-Olkowitz), ves, hjt. Znojmo (okolí), okr. a pš. Jaroslavice, fara a škola Čule; 339 obyv. – 3) A. (Alexowitz), ves, hejtm. Brno (okolí), okr., fara, šk. á pš. Ivančice, továrna na sukna, 268 ob. (1880). V XVI. stol. bývala zde tvrz. Čeští bratří z Ivančic a okolí mívali zde své shromáždiště. – 4) A., novější osada na Moravě, hjt. a okr. Holešov, obec Třebětice, má 65 (61 kat. a 4 prot.) obyv. Tč.