Ottův slovník naučný/Alegretto Nuzi

Údaje o textu
Titulek: Alegretto Nuzi
Autor: Karel Chytil
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 765. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Allegretto Nuzi

Alegretto Nuzi, italský malíř XIV. stol. (* 1306 – † 1385). Pocházel z Fabrianaa označuje se sám na svých obrazech obyčejně: Alegritus Nutii de Fabriano. Žil některý čas ve Florencii, aniž byl příliš dotknut vlivem školy Giottovy; nějaký čas zdržoval se též v Benátkách, načež nepochybně stále působil ve svém rodném městě Fabrianu. Označené obrazy jeho z let 1365–72 nacházejí se v museu vatikánském, v kostele minoritů v Apiru, v museu berlínském a ve Fabrianu ve sbírce Fornarské. Na základě těchto pověřených děl připisuje se mu celá řada příbuzných prací většinou ve Fabrianu se nacházejících. Obrazy tyto mají veškeré vlastnosti školy umbrické, ostrou kresbu, hubené formy, spojené s měkkým koloritem; představují veskrze svaté osoby, obyčejně Madonnu se svatými, a mívají tvar oltářů křídlových. Chl.