Ottův slovník naučný/Aldemau

Údaje o textu
Titulek: Aldemau
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 754. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Aldemau

Aldemau, rozsáhlá obec ve vých.-ind. prov. Audhu, okr. sultánpurském, na prostoře 903 km2 s 168.492 obyv. (1881), z nichž bylo 158.446 hindů, hlavně rolnického kmene rádžkumárů (dříve známých pro vraždění dětí ženského pohlaví) a 10.046 muhammedánů. Několik tříd zlodějů z řemesla má tam svůj domov. Fl.