Ottův slovník naučný/Albertina

Údaje o textu
Titulek: Albertina
Autor: Vojtěch Jaromír Nováček
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 718. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Albertina

Albertina, proslulá sbírka mědirytin a kreseb ve Vídni, kterou založil vévoda Albert (Albrecht Kazimír v. t.), manžel arcikněžny Marie Kristiny, nejstarší dcery Marie Teresie. Za intellektuelního původce A-ny sluší pokládati hraběte Duraza († 1786), cís. vyslance v Benátkách, znam. znatele a přítele umění, který vzbudil ve vév. Albrechtovi myšlénku, aby zřídil velikou sbírku uměleckou, zejména soustavně spořádanou sbírku mědirytin. Vév. Albrecht horlivě ujal se myšlénky té sebrav ve dvou létech, co v Italii sebrati se dalo, pokračoval v práci té v Brusselu a nedal se odstrašiti ani tím, že loď, na níž poklady umělecké s ohromným nákladem a úsilím sebrané do Rakous dovezeny býti měly, se ztroskotala; v brzku byla pohotově nová a neméně znamenitá sbírka, která po smrti jeho přešla na synovce jeho, arciknížete Karla, vítěze asperského, který ji nejen rozmnožil, ale i obecenstvu přístupnou učinil. Nynější majetník. arcikníže Albrecht, věnoval A-ně nemenší péči, opatřil ji za světové výstavy r. 1873 nynější organisací a pojmenoval ji po prvním zakladateli A-nou. Děl ryteckých čítá A. nyní 230.000 kusů, z nichž asi 20.000 podobizen; sbírka nákresů čítá 17.000 listů dle národův a škol chronologicky seřaděných. Kromě toho vyskytuje se v A-ně množství starých tiskopisů a inkunabulí dřevorytinami opatřených (Biblia pauperum, Ars moriendi, Ars memorandi a mn. jiné). Ve sbírce nákresů jest 160 listů Dürerových, 144 Rafaelových (mezi nimi 50 nepopíratelně pravých), 152 Rubensových a 547 Rembrandtových. Knihovna A-ny má 50.000 svazků, sbírka plánů a map 24.000 kusů. Förster v l. 1830–1842 vydal lithografované kopie kreseb starých, slavných mistrů z této sbírky. Také fotografie jejich vydány od Jägermyera (Albrechtsgalerie. 2 díly, ve Vídni r. 1863–66). Nk.