Údaje o textu
Titulek: Albert
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 710. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Albert (Somme)

Albert: 1) Řeka v severových. Australii, vzniká na vysočině zvané Mauning Plains a vlévá se dvěma rameny do zálivu Carpentarského. Na horním a středním toku až po místo, kde se rozštěpuje, nazývá se Gregory; levé rameno zachovává původní jméno až do stoku s přítokem Nicholsonem, jehož jméno potom přijímá. Pravé rameno od rozštěpení sluje Barkly a teprve nad Burketownem dostává se mu jména A. Řeku tuto objevil r. 1846 Stokes a plavil se po ní vzhůru až k vysočině Plains of Promise; levé rameno a přítok Nicholson prozkoumal r. 1856 Gregory, a horní tok r. 1861 Landsborough. – 2) A., město ve franc. departementu Somme, arrond. Péronne, 26 km severových. od Amiensu, na sev. dráze franc. z Amiensu do Arrasu vedoucí. Obyv. 4414 počtem zabývají se tkaním hedvábí, plátna, látek bavlněných i sukna, výrobou cukru, papíru, čalounů, strojů a j. Z dob římských zachovány tu zbytky opevnění a rozsáhlé podzemní chodby. – 3) A., anglická divise v sev.-vých. Kapsku, 9930 km2 s 12.069 obyv. (1875), z nichž jest 6525 domorodcův. Uzemí toto zavlažováno hojnými řekami, které na sever spějí k řece Orani, je velmi úrodno a vyniká rozsáhlým chovem dobytka. Mimo to má bohatá ložiska kamenného uhlí. Hl. městem je Burghersdorp s 1350 obyv.