Ottův slovník naučný/Alavakháva

Údaje o textu
Titulek: Alavakháva
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 689. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alavakháva, slavnost na poctu boha Krišny v okrese dinádžpúrském v Bengálu, odbývá se ve vesnici Baliči v měsících říjnu nebo listopadu. Pocta záleží v obětování sušené rýže, odkudž jméno (alava = sušená rýže; khava = jísti). Trvá 8 až 15 dní a bývá navštěvována 75.000 až 80.000 poutníky. Fl.