Údaje o textu
Titulek: Alaux
Autor: Josef Durdík, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 688. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alaux [aló]: Jean, franc. malíř histor. (* v Bordeauxu 1786 – † v Paříži 1864), byl v l. 1846–53 ředitelem francouzské akademie v Římě, r. 1851 přijat mezi akademiky. Náleží mezi nejnadanější malíře starší školy. Za vlády Ludvíka Filipa maloval pro národní gallerii scény bitevní a podobizny maršálků a ozdobil síň generálních stavů scénami parlamentárními. – Bratr jeho A. Jean Paul (* 1788 – † 1858), krajinář a malíř architektur a zároveň dovedný litograf, byl ředitelem malířské školy v rodišti svém Bordeauxu.

2) d'A. Gustave, spisov. franc. (* 1816 – † 1885). Cestoval po Španělsku, Libanonu, Antillách, pobyl delší čas na Haiti, kde sbíral látku pro zajímavé studie, jež uveřejnil v čas. »Revue de deux Mondes« a vydal pak souborně pod titulem l'Empereur Soulouque et son temps (1856). D'A. dlel později ve Španělích jsa dopisovatelem různých časopisů, hlavně »Presse« a »Journal des Débats«, kde uveřejnil články o literatuře a politice španělské a portugalské. R. 1870 po pádu Sedanu vrátil se do Francie, ale zde záhy bylo mu vzdáti se spisovatelství pro stálou chorobu.

3) A. Jules Emile, filosof franc. směru Cousinova, narodil se 1828 v městě Lavauru (v dep. tarnském), stal se professorem filosofie na rozličných kollegiích francouzských, posléze na l'École des lettres v Alžíru. Jako spisovatel nabyl chvalného jména četnými články a spisy, z nichžto nejčelnější jsou: Essai sur l'art dramatique (1855); La Religion au XIX. siècle (1857); La Raison, Essai sur l'avenir de la philosophie (1860); La philosophie de M. Cousin (1864); dále díla v »Bibliothèque de Philosophie contemporaine« obsažená: La Religion progressive, études de philosophie sociale (1869); De la Metaphysique considérée comme science (1879); L'Analyse metaphysique (1872); Études esthétiques (1873); Histoire de la philosophie (1882). Mimo to populární spisy obsahu mravoučného a politického, jako jsou: La Republique (1871); Instruction morale et civique (1884); pak spisy o dějinách liter. francouzské a konečně básnické: Visions d'amour (1858); Laure (1861); Les Tendresses humaines (1867); Un fils du siècle (1882) a j. v. Dd.