Ottův slovník naučný/Alapajevsk

Údaje o textu
Titulek: Alapajevsk
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 683. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alapajevsk, m. ruské v újezdě verchoturském (gub. permská) na levém bř. Nejvy při ústí Alapajichy. založ. r. 1704 spolu s hutěmi měděnými kn. Demidovů. Má 6302 obyv. (1886), z nich více než ¼ dělnictva při nedalekých znamenitých čtyřech A-ských závodech, hutích a slevárnách měděných a železných, v nichž se vyrábí ročně přes 400,000 kg železa prutového, 12 mill. kg litiny a 80.000 kg mědi.