Ottův slovník naučný/Alanson

Údaje o textu
Titulek: Alanson
Autor: Emerich Maixner
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 682. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alanson Edward (* 1747 v Newtonu v Lancastershiru – † 1823 v Liverpoolu), znamenitý operatér, žák Hunterův, od r. 1770 chirurg král. nemocnice v Liverpoolu. Jest vynálezcem nové amputační methody, jíž dosaženo bývá dokonalé pokrytí pahýlu kostního a rychlé zacelení rány. Methodu svoji popsal ve spise Practical observation on ainputation and the aftertreatment, to which is added an account of the aimutation above the ankle with the flap (Londýn 1779, 1782), jenž přeložen do jazyka francouzského a německého. Mx.