Ottův slovník naučný/Alais

Údaje o textu
Titulek: Alais
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 677. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alais [alé], stará Alesia Nova Mandubiorum, hlavní město arrondissementu ve franc. dep. gardském, na l. bř. ř. Gardonu a na dráze cevenneské, 45 km sev.-záp. od Nimesu s 22.514 obyv. (1886), bohatými doly železnými, olověnými, zinkovými, asfaltovými a kamenouhelnými, železárnami, ocelnami, přádelnami, sklárnami a studenými vřídly železitými. A. jest ústředním místem franc. báňského okresu jihových. a má též hornickou školu. Značný obchod s hedvábím, skalicí a antimonem. A. účastnil se vynikající měrou válek náboženských a v XVI. stol. protestanté šťastně zde obhajovali svou neodvislost, až r. 1629 Ludvík XIII a Richelieu město oblehli, dobyli ho a zdi jeho pobořili, načež dne 27. čna sjednán zde mír, jímž Nanteský edikt potvrzen. V l. 1694–1801 byl A. sídlem biskupským. – A-ský arrond. má 128.993 obyv. (1886) v 11 kantonech a 100 obcích.