Ottův slovník naučný/Ala (vojenství)

Údaje o textu
Titulek: Ala
Autor: Karel Cumpfe
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 672. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ala (lat.) křídlo. a) Křídlo vojska římského, zvláště jízda, jež pěchotu na obou stranách kryla. b) Vojska spojenců (socii), pěchota i jízda, a když spojenci obdrželi právo občanské, pomocná vojska z provincií. Vojska ta stála v bitvě na obou křídlech vojska občanského a zvána alarii na rozdíl od legionářů (legionarii). c) Za doby císařské pomocná oddělení jízdy, jež nepatřila k určité legii, nýbrž tvořila zvláštní sbory podřízené velitelům domácím a zvané dle národů. Cfe.